ರೂ 49390

ಅಡಿಕೆಯ ಇಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ದರ

ರೂ 60598

ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಇಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ದರ

9

ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಶಾಖೆಗಳು

13663

ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಷೇರುದಾರರು


ತುಮ್ಕೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ

"ತುಮ್ ಕೋಸ್"


ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ

"ತುಮ್ ಕೋಸ್"


ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು

"ತುಮ್ ಕೋಸ್"


ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ


ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ಶಾಖೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ಶಾಖೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜವಾಗಲು, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರೆನಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್